DENUMIRE STANDARD IEC
Baterii 60086, 60095, 60099, 60254, 60571, 60622, 60623, 60783, 60785, 60896, 60952, 61133, 61809, 61951, 61960, 61982, 62133, 62257, 62259, 62281, 62282, 
Cabluri si conductori 60227, 60245, 60502, 60702, 61316, 
Condesatori si componente similare 60252, 60384, 60939, 61048, 61049, 
Comutatoare pentru aparate şi aparataj de control automat pentru aparate electrice de uz casnic 60255, 60691, 60730, 60934, 61095, 61508, 61810, 
Echipamente pentru uz casnic si similar 60204, 60311, 60312, 60335, 60342, 60350, 60436, 60456, 60530, 60580, 60661, 60704, 60705, 60730, 60967, 61011, 61121, 61591, 61770, 61817, 
Accesorii de instalare si conectica  60083, 60282, 60309, 60320, 60364, 60423A, 60423, 60614, 60669, 60670, 60684, 60799, 60807, 60884, 60974, 60998, 60999, 61058, 61076, 61084, 61210, 61238, 61242, 61316, 61386, 61534, 61535, 61537, 61800, 61950, 61984, 61995, 62094, 62103, 62196, 62208, 62444, CEE, 
Corpuri de iluminat 60064, 60081, 60155, 60238, 60360, 60400, 60432, 60570, 60598, 60838, 60901, 60921, 60923, 60925, 60927, 60929, 60968, 60969, 61047, 61048, 61049, 61050, 61184, 61195, 61199, 61228, 61347, 61549, 62031, 62035, 62257, 62384, 62471, 62560, 
Echipament de masura si control, de laborator  60414, 61010, 61131, 61204, 61557, 
Echipament de joasa tensiune de comutatie  60158, 60439, 60947, 61439, 61851, 62019, 62026, 62314, 
Echipament de protectie  60127, 60257, 60269, 60898, 61008, 61009, 61540, 61643, 
Echipament fotovoltaic 60891, 60904, 61194, 61215, 61345, 61646, 61702, 61721, 61727, 61730, 61829, 62093, 62108, 62109, 62124, 62257, 62446, PVRS 5A, PVRS 7A, PVRS11A, PVRS11, PVRS5, PVRS6A, PVRS6, PVRS7, 
Transformatoare de siguranta si echipament similar  60044, 60704, 60742, 61558, 
Unelte 60745, 61029, 61939, 
Diverse 60077, 60515, 60747, 60768, 60800, 60825, 60846, 60900, 60938, 61318, 61340, 61482, 62257, 62386, 62395, 62471, 
Compatibilitate electromagnetica 60034, 60118, 60204, 60255, 60533, 60601, 60728, 60870, 60945, 60947, 60974, 61000, 61131, 61204, 61326, 61543, 61547, 61800, 61812, 62040, 62041, 62052, 62053, 62054, 62153, 62233, 62236, 62311, 62493, CISPR 11, CISPR 12, CISPR 13, CISPR 14, CISPR 15, CISPR 16, CISPR 20, CISPR 22, CISPR 24, CISPR 25, CISPR/TR 16, 

Produsele sunt in conformitate cu standardele ISO/IEC in vigoare, indeplinesc cerintele de asigurare a securitatii utilizatorilor de echipamente ale directivelor 73/23/EEC cu modificarile aduse de 93/68/EEC (transpuse prin HG457/2003 si HG 1514/2003, precum si cerintele privind substantele periculoase din echipamentele electrice si electronice din directive 2002/95/EC.

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitate produselor livrate se atestă că produsele livrate cuprinse în facturi, nu conţin părţi second-hand sau reparate. Prin prezentul act garantăm calitatea produselor timp de 12 luni de la data livrării, cu condiţia respectării prescripţiilor de punere în funcţiune, instalare, utilizare, întreţinere, reparaţii, protecţia muncii, depozitare, conservare şi transport.

Pe toată durata medie de utilizare a produselor, cumpărătorul beneficiază contra cost, de service post garanţie.

Garanţia se pierde în cazul defectelor ce rezultă din nerespectarea prescripţiilor de punere în funcţiune, instalare, utilizare, întreţinere, exploatare, depozitare, conservare şi transport.

Garanţia este exclusă pentru consumabile piese de schimb sau materiale care rezultă din uzura normală a produselor, precum şi pentru adăugiri şi/sau modificări făcute fără acordul nostru expres.

Garanţia este exclusă şi nu ne asumăm nici o răspundere pentru deteriorarea din accidente care provin din deficienţe de supraveghere sau din utilizarea neconformă cu destinaţia şi/sau prescripţiile fabricantului a echipamentelor şi utilajelor care sunt echipate cu produse vândute de noi.

Eventualele reclamaţii asupra componenţei produselor se vor face în termen de 5 zile de la livrare.

Top